backgound slant

Advies voor infra, agro & groen 

backgound slant

    De Loonwerkdokter

  T. 0546 - 241142

 E. info@deloonwerkdokter.nl

I. www.deloonwerkdokter.nl

Kostprijsberekening

Welkom bij de interactieve kostprijsberekening voor Loon- en grondverzetbedrijven.

Snel aan de slag: Ga nu naar de berekening.
Of .....
lees voor meer achtergrondinformatie het volgende.


Toelichting

De kostprijsberekening is al deels ingevuld voor een standaard situatie. Pas deze getallen aan voor uw eigen situatie. Zoveel nauwkeuriger u de kosten invult, zoveel nauwkeuriger zijn de uitkomsten. Er zijn verschillende machines die bijvoorbeeld in onderhoudskosten hoger of lager liggen dan de indicatie die hier gegeven is. Bovendien zijn de onderhoudskosten tussen vergelijkbare Loonbedrijven zeer verschillend. Bijvoorbeeld sommige bedrijven hebben een gemiddelde over 3 jaar aan onderhoudskosten van 7% (van de Bruto Marge), terwijl andere bedrijven op 14% zitten.

De kosten worden in percentages van de vervangingswaarde aangegeven. Denk er dus om dat, als u een gebruikte machine berekend met daardoor een veel lagere aanschafwaarde, u de kostenpercentages behoorlijk moet verhogen, met name van onderhoud.

Wees voorzichtig met de interpretatie van de uitkomsten. Het moeilijkste van een kostprijsberekening is niet de berekening, maar de interpretatie van de uitkomsten. Het is heel gemakkelijk en verleidelijk om er foute conclusies uit te trekken. Verder is de schatting van het aantal betaalde uren per jaar en het aantal jaren waarna de machine ingeruild wordt cruciaal voor de kostprijs.

Met deze berekening kunnen de kosten per uur vrij goed benaderd worden. Het tarief van de loonwerkactiviteiten dat u in rekening brengt, wordt uiteraard niet alleen door uw kostprijs bepaald. Als de tarieven gelijk zouden worden aan de kostprijs zouden op vrijwel alle loonbedrijven meer dan driekwart van de tarieven fors hoger worden. Door de concurrentie accepteren de meeste Loonwerkers dat zijzelf een lage uurbeloning overhouden. U bepaalt uw tarief niet alleen op basis van uw kostprijs, maar ook op basis van de regionale tarieven en op basis van uw beleid.

Aangezien er veel activiteiten zijn die verliesgevend zijn (meestal meer dan de helft!), moeten een aantal activiteiten met veel omzet wel tarieven hebben boven de kostprijs, anders komt het niet goed.

Wij berekenen meestal 3 scenarios: optimistisch, pestimistisch en - u raadt het al - realistisch. Deze kostprijsberekening leent zich uitstekend voor het maken van verschillende scenarios. Daar zit ook een belangrijk leereffect in.

In ons tweemaandelijkse management vakblad “De Loonwerkdokter” wordt veel aandacht besteed aan de belangrijkste kostenposten en tarieven.

Hebt u op- of aanmerkingen over deze interactieve kostprijsberekening neemt u dan a.u.b. even contact met ons op. We willen graag deze kostprijsberekening verder optimaliseren als een service voor de sector. Verder kunnen wij u adviseren bij aanschaf van machines en tarieven, en geeft Lucas Meertens lezingen o.a. over de mogelijkheden om machinekosten te verlagen.GEGEVENS: ACTIVITEIT TREKKRACHT WERKTUIG1 WERKTUIG2
Omschrijving
Vermogen pk kW
Aandrijving
Dieselprijs per liter
Vervangingswaarde
Restwaarde % % %
Afschrijvingsperiode jaar    jaar    jaar
Uren gebruik per jaar    per jaar    per jaar
KOSTEN (PER JAAR):
Afschrijving
Rente % % %
Reparatie en onderhoud % % %
Arbeid eigen onderhoud % % %
Onroerend goed % % %
Verzekering % % %
Algemene kosten % % %
TOTALE kosten
KOSTEN (PER UUR):
Kosten per machine
Brandstof en smeermiddelen
Kosten trekkracht
Kosten werktuig 1
Kosten werktuig 2
Arbeidskosten per uur DLD Logo
Kosten excl. toeslagen
Toeslag bedrijfsleiding 10%
Kosten incl. bedrijfsleiding
Toeslag bedrijfsrisico 9%
TOTALE kosten per uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Loonwerkdokter
Telefoon 0546 - 241142 of e-mail
info@deloonwerkdokter.nl.