backgound slant

Advies voor infra, agro & groen 

backgound slant

    De Loonwerkdokter

  T. 0546 - 241142

 E. info@deloonwerkdokter.nl

I. www.deloonwerkdokter.nl

Lezingen en workshops

Lezingen worden gegeven voor uiteenlopende groepen, over alle facetten van het management in de infra, agro en groen branche. Lezingen kunnen maatwerk zijn, afgestemd op de specifieke behoefte van een organisatie, of het kunnen standaard onderwerpen zijn uit onderstaande lijst.

De lezingen zijn in principe avondvullend. U zult geconfronteerd worden met verschillende nieuwe inzichten die werkelijk bij kunnen dragen tot bedrijfsverbeteringen. Het zijn levendige presentaties met veel publieksparticipatie en met behulp van een beamer. Er is ruimte voor discussie, onder andere naar aanleiding van prikkelende stellingen. Er wordt afgerekend met ingeslepen ideeën!

Lezingen voor Loon- en grondverzetbedrijven:

 1. Bedrijfsrendement optimaliseren
  • Wat is realistisch haalbaar?
  • Personeelskosten
  • Machinekosten
  • Tarieven
 2. Mechanisatiekosten verlagen
  • Aandeel hiervan in de totale kosten
  • Afschrijvingen
  • Onderhoudskosten
  • Brandstofkosten
  • Verzekeringen
 3. Onderhoud is risicomanagement
  • Verschil tussen de bedrijven
  • Organisatie van het onderhoud
  • Magazijn/inkopen/banden
  • Soorten onderhoud
  • Wat kost stilstand?
 4. Tarieven vaststellen
  • Realistisch bedrijfsrendement
  • Kostprijsberekeningen
  • Marktprijzen
  • Tarievenbeleid
  • Prijzen per stuk of per uur, of combinatietarieven
 5. Geen mooier werk dan Loonwerk (lezing voor werknemers in onze branche)
  (deze lezing is ook goed te gebruiken als Toolboxmeeting, verder te gebruiken bij de invoering van een totale urenregistratie)
  • Situatie in Loonwerkland
  • Kostenverdeling op Loonbedrijven
  • Arbeidsuren administratie
  • De chauffeur en z'n machine (gebruik, onderhoud)
  • Veiligheid

Lezingen voor veehouders en akkerbouwers: (bijvoorbeeld voor de VVB's)

 1. Mechanisatiekosten verlagen
  • Aanschaf: wanneer nieuw, wanneer gebruikt?
  • Onderhoudsaanpak
  • Brandstofkosten
  • Werk zelf doen of uitbesteden?
  • Ha. of uurprijzen?
 2. Slim Onderhoud
  • Wat is goed onderhoud?
  • Soorten onderhoud
  • Prijs/Kwaliteit verhouding, wat kunnen we ermee?
  • Onderhoudscultuur

Workshops: (avond, 1/2 dag of een hele dag)

 1. Neuzen dezelfde kant op (voor leidinggevenden van één bedrijf)
  • Bedrijfseconomische analyse
  • Bepalen van de belangrijkste aandachtsgebieden
  • Actieplan met afspraken
 2. Jaarrapport gebruiken voor bijsturen van het bedrijf
  • Het lezen van het jaarrapport
  • De basis van het bedrijfseconomisch analyseren
  • Normen en kengetallen
  • Actieplannen
 3. Positie van de vrouw in het bedrijf (voor vrouwen in de zaak)
  • Jaarrapport
  • Personeel en Organisatie
  • Rollen van de vrouw
  • Zaak/privé
 4. Effectief plannen (voor planners)
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Communicatie met klanten en personeel
  • Administratie
  • Acquisitie
  • Planningssystemen

Bovengenoemde lezingen en workshops zijn slechts een opsomming van activiteiten die regelmatig voorkomen. Er zijn veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld een lezing over de toekomst van Loonwerk in Nederland.

Denk verder ook aan bedrijfsworkshops om:

 1. Gezamenlijk de interne sterktes, zwaktes te verbinden met de externe kansen en bedreigingen van uw bedrijf met behulp van de SWOT analyse.
 2. Uitgebreid gezamenlijk de problemen en oplossingen te bepalen en een plan van aanpak maken, dit gebeurt met behulp van het O.O.P.P. systeem. Dit passen we toe op de wat grotere bedrijven.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Loonwerkdokter
Telefoon 0546 - 241142 of e-mail info@deloonwerkdokter.nl.